Địa chỉ: 21 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng
Email: vitalaliitaco@gmail.com

Trái cây

Nho ngón tay Nho ngón tay Nho ngón tay
100.000 đ
Nho xanh Nho xanh Nho xanh
100.000 đ
Chuối laba Chuối laba Chuối laba
25.000 đ
Chuối ngự Chuối ngự Chuối ngự
100.000 đ
Nhãn Nhãn Nhãn
100.000 đ
Chôm chôm Chôm chôm Chôm chôm
100.000 đ
vải thiều vải thiều Vải
100.000 đ
mậu hậu mậu hậu Mận Hậu
100.000 đ
Mít Mít Mít
100.000 đ
Ổi quê Ổi quê Ổi quê
100.000 đ
Xem thêm