Địa chỉ: 21 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng
Email: vitalaliitaco@gmail.com

Gia vị chuẩn Vita

Thông thường mô tả này không được sử dụng trong các giao diện, tuy nhiên có vài giao diện có thể hiển thị mô tả này.